DIJKSTRA DOKKUM
SCHROOT & METALEN


Het ontstaan van Handelsonderneming J.H. Dijkstra (huidige vorm: Dijkstra schroot & metalen)

Als boerenzoon ging Jan Hendrik Dijkstra na zijn schooltijd (18) werken als veehandelaar, daarna heeft hij tussendoor gewerkt bij de K.I. Samen. (Kunstmatige inseminatie). Al op jonge leeftijd trok de handel hem enorm.

Op  28 jarige leeftijd begon hij voor zichzelf als handelaar van roerende goederen. Hij handelde in alles wat maar op zijn pad kwam. Hij kocht in het jaar 1993 3 grote loodsen voor opslag. Hij handelde veelal in Graafmachines en vrachtwagens. Ook importeerde hij Mercedes Benz auto’s vanuit Duitsland naar Nederland. Op een gegeve n moment specialiseerde Jan Hendrik zich in het in en verkopen van gebruikte Atlas kranen/graafmachines.

Als handelaar van Atlas kranen wist men Jan Hendrik vanuit het hele land te vinden voor zowel onderdelen als complete Atlassen. Vanuit daar wilde Jan Hendrik zijn activiteiten in Ee uitbreiden naar Dokkum.
Hij bouwde aan de Beurtvaart in Dokkum (Huidige Locatie) een compleet in beton gelegen terrein met loods. Tevens bouwde hij meteen een weegbrug naast het pand voor kleinschalige ijzer inzameling, aangezien er bij de sloop-graafmachines regelmatig ijzer vrij kwam.

Toen het Pand aan de beurtvaart in 2009 eenmaal klaar was bleek pas hoe enorm veel behoefte er was in de regio voor een inname-terrein van schroot en Metalen. De handel die Jan Hendrik door heel Nederland deed bleek goed van pas te komen in deze branche. Het bleek al gauw dat Tsjikke (vrouw van Jan Hendrik) mee moest helpen op het bedrijf.
Op het inname terrein aan de beurtvaart in Dokkum bleef de aanvoer van ijzer maar stijgen. Waardoor de handel in Graafmachines steeds geringer werdt. Er werdt in 2010 een vrachtwagen aangeschaft voor het plaatsen van containers op locatie. Dit bleek wederom een groot succes.

Dat alles voor de wind ging was natuurlijk te mooi om waard te zijn, het noodlot sloeg toe. In 2012 werd geconstateerd dat Jan Hendrik een hersentumor had. Zijn zoon Hendrik en Dochter Trientsje hebben in dat jaar de werkzaamheden over genomen. In augustus van  dat zelfde jaar overleed Jan Hendrik op 49 jarige leeftijd aan de gevolgen van de hersentumor.Tsjikke Dijkstra is vanaf dat moment samen met haar zoon Hendrik (toen 18 jaar) verder gegaan. Vanaf af de oprichting in 2009 is het bedrijf elk jaar sterk gegroeid. Tot de huidige vorm. Tsjikke en Hendrik runnen het bedrijf waar dagelijks tientallen bedrijven en particulieren hun ijzer en metalen brengen. Met de vrachtwagen wordt container-service in heel noord Nederland verricht. Met bedrijven in zowel Groningen als Friesland. Tevens worden er zeer veel containers geplaatst op agrarische bedrijven. En blijft dit aantal jaarlijks groeien.